Menu

Met meer dan 2 miljoen Gelderlanders wonen we in 900.000 woningen. Door de energie die we samen verbruiken - en onze afhankelijkheid van aardgas - zijn we verantwoordelijk voor de uitstoot van 3,4 Mt CO₂. De opgave is om dat in 2030 te hebben teruggebracht met 2 Mt CO₂. Dat betekent vooral energie besparen en woningen verduurzamen. 

Duurzaam, aardgasvrij, toekomstbestendig

De grootste uitdaging is woningen aardgasvrij maken in de bestaande bouw. Dat lukt alleen maar met een realistisch stappenplan dat 100% lokaal wordt gedragen. De (maatschappelijke) impact is immers enorm. Succes is er alleen als bewoners en hun leefwereld het uitgangspunt zijn. Dat is de kern van de aanpak en de rode draad in de projecten. Bij die leefwereld in de wijk horen ook de winkels in de wijken en ‘schoon’ vervoer. Het programma Gebouwde Omgeving ondersteunt gemeenten en bewoners in hun zoektocht om de wijken en woningen CO2-neutraal te krijgen. Terwijl de gemeenten wijkgerichte warmteplannen maken, helpen wij bij bewonersprocessen die ons leren hoe we deze uitdaging zó oppakken dat we iedereen kunnen meenemen. 

Dashboard

Vanaf de nulmeting in 2016 wordt de voortgang met de Gelderse klimaatdoelen bijgehouden met de GEA-monitor. Specifiek voor de Gebouwde Omgeving houden we met een aantal parameters de vorderingen bij.  

  • Aantal gemeenten met een Wijk van de Toekomst
  • Totaal aantal Wijken van de Toekomst (inclusief fasering)
  • Aantal gasvrije wijken

Hoe gaat het nu?

Wijk van de Toekomst

Wijken van de Toekomst

Gasvrije wijken

Onze projecten

Onze deelnemers

Corona: wat is de impact bij jouw organisatie?Praat mee!

Gelders Energeakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen