Menu

Mobiliteit is voor meer dan een derde verantwoordelijk voor de Gelderse CO2-uitstoot. In 2030 willen we per jaar 2,6 Megaton minder C02 uitstoten. Dat zijn meer dan 15 miljard fossiele autokilometers, die wij schoon of niet meer moeten gaan maken. Dit betekent omgerekend voor elke Gelderlander zo’n 7.500 kilometer per jaar minder aan ‘vuile’ kilometers. Natuurlijk: niet iedereen rijdt auto, en ook de logistieke kant heeft bij te dragen met schoon vrachtvervoer. Het laat zien hoe groot de opgave is om in 2050 CO2-neutraal te reizen. De autokilometers nemen nu elk jaar nog steeds maar toe. Daarmee groeit de druk op de bereikbaarheid. Meer asfalt lost het probleem niet meer op. Het zorgt wel voor meer urgentie om te bouwen aan een nieuw mobiliteitssysteem en het zorgt voor meer bereidheid om ‘anders’ te reizen. Daarom zijn de drie sporen van de inzet gericht op: ‘minder reizen’, ‘schoner reizen’ en ‘slimmer reizen’.

Tegelijk lopen er gelukkig ook al veel initiatieven bij particulieren, ondernemers en instellingen. Je ziet steeds meer elektrische auto’s op de weg maar ook schone elektrische vrachtfietsen, bestelscooters, kleinere vrachtwagens of grotere vrachtwagens op LNG. Ook overheden zetten stevig in op schone mobiliteit. Naast eigen initiatieven haken we hier vanuit het GEA-netwerk bij aan en zoeken de samenwerking om successen te helpen opschalen of versnellen. Ook dit helpt bij het minder, schoner en slimmer reizen. Zo maken we de forse ambities waar.

Dashboard

Vanaf de nulmeting in 2016 wordt de voortgang met de Gelderse klimaatdoelen bijgehouden met de GEA-monitor. Specifiek voor mobiliteit houden we met een aantal parameters de vorderingen bij. 

  • aantal laadpalen
  • aantal emissieloze zones
  • aantal elektrische deelauto’s
  • aantal ‘schone’ vrachtauto’s en bussen (LNG/CNG/Elektriciteit/waterstof)
  • groei fietskilometers

Gelders Energieakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen