Aanmelden: werkconferentie zero emissie werktuigen op donderdag 23 september 2021

De doelen op het vlak van stikstof- en CO2-reductie grond, weg-, en waterbouw vragen veel van opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers. Hoe pak je dat aan? Hoe combineer je de belangen en realiseer je toch projecten? Waar liggen openingen? Wat kunnen marktpartijen van elkaar leren?

  • Deel uw visie en ideeën.
  • Breng samen actuele kennis en ontwikkelingen in beeld
  • Krijg zicht op betaalbare en duurzame uitvoering
  • Maak samen afspraken

Maak hier uw inschrijving compleet.

Aanmelden: Werkconferentie zero emissie werktuigen
Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: