In het netwerk van het Gelders Energieakkoord werken bijna 250 Gelderse organisaties samen. Inzet: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en een klimaatneutrale provincie in 2050.

Sluit je aan!

Hoe gaat het nu?

CO2-reductie

Wijk van de Toekomst

Elektriciteit van zon

Elektriciteit van wind

Elektrische auto's

WMB-bedrijven

Gelderland klimaatneutraal in 2050. Dát is de opgave waar de bijna 250 partners van het Gelders Energieakkoord (GEA) zich voor inzetten. We gaan anders wonen, anders werken, anders eten en anders produceren. Alleen samen kunnen we verdere opwarming van de aarde stoppen. Hoe? Door onze nek uit te steken met ideeën, initiatieven en innovaties. Dat noemen wij: de kracht van samen…

Vijf programma’s staan centraal binnen de zes regio’s:

Actueel

Nieuwe programma-regisseurs voor GEA-netwerk

Nieuwe programma-regisseurs voor GEA-netwerk

27 maart 2020

Het Gelders Energieakkoord heeft twee nieuwe programma-regisseurs. Rien Ramerman versterkt vanaf 20 april het programma Gebouwde Omgeving en Joris Benninga is al aangetreden voor het programma Duurzame Opwekking.

Lees verder
Concept RES Cleantech Regio gepresenteerd

Concept RES Cleantech Regio gepresenteerd

24 maart 2020

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben samen hard gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke…

Lees verder
Zonnepark in gemeente Zutphen helpt mensen met laag inkomen aan groene stroom

Zonnepark in gemeente Zutphen helpt mensen met laag inkomen aan groene stroom

18 maart 2020

Voor meer dan 650.000 mensen in Nederland is het al moeilijk genoeg om op tijd de energierekening te betalen. Zorgen om de financiën weerhoudt hen dan ook vaak om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. In de gemeente Zutphen wordt nu hard gewerkt aan een zonnepark om de…

Lees verder
Jan Emmerzaal nieuwe GEA-regisseur

Jan Emmerzaal nieuwe GEA-regisseur

16 maart 2020

Het GEA-netwerk heeft een nieuwe regisseur: Jan Emmerzaal. Als GEA-regisseur stuurt Jan aan op zinvolle verbindingen tussen partijen in het maatschappelijk veld en de regio’s in het licht van de Gelderse klimaatopgave. Verbindingen die uitvoeringscoalities voortbrengen die concrete…

Lees verder

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: