Sluit je aan

Aansluiting bij het Gelders Energieakkoord betekent dat je partner wordt van een breed netwerk. Een netwerk dat zich inzet voor 55% CO2-reductie in 2030 en Gelderse klimaatneutraliteit in 2050. Partner worden staat open voor iedere organisatie uit Gelderland. Van publieke tot private partij, van overheid tot NGO’s en van bedrijf tot instelling. Er zijn geen financiële verplichtingen. Het enige dat telt is dat je in staat en bereid bent om, concreet en belangeloos, bij te dragen aan de gestelde klimaatdoelen met ideeën, initiatieven, kennis of funding.

Vul het onderstaande formulier in om je direct aan te sluiten.
en meer zoals:

Ja, ik wil de GEA-nieuwsbrief ontvangen


Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: