Publicaties

Analyse Transitievisies Warmte - het is een begin

Analyse Transitievisies Warmte - het is een begin

21 oktober 2022 in Rapporten

Transitievisies Warmte schieten tekort Gelderse gemeenten hebben veel werk verzet om hun Transitievisie Warmte tijdig klaar te hebben. Sommige hebben hun plannen gedegen uitgewerkt. De meeste houden ze echter erg globaal. Omdat het zeker tien jaar vraagt om van transitieplan tot uitvoering…

Bekijk publicatie
GEA Monitor 2022: we zijn er nog lang niet…

GEA Monitor 2022: we zijn er nog lang niet…

21 september 2022 in Rapporten

De GEA Monitor 2022 laat zien dat energiegebruik en CO2-emissies dalen en dat de energie uit hernieuwbare bronnen groeit. Tegelijk worden de doelen niet gehaald. Ondanks het dalende energiegebruik en het stijgende productievermogen met hernieuwbare bronnen, is het doel om 55% reductie van…

Bekijk publicatie
Factsheets

Factsheets

16 december 2022 in Rapporten

De klimaat-opgave is niet bepaald simpel. Een understatement zelfs. Uitdagingen liggen er op elk vlak: bestuurlijk, politiek, ruimtelijk, technisch, financieel en sociaal. Vanuit het GEA-netwerk merken we dat er soms twijfels en vragen leven in de communicatie tussen de vele stakeholders.…

Bekijk publicatie
Hoe communiceer je in verkiezingstijd?

Hoe communiceer je in verkiezingstijd?

05 oktober 2021 in Rapporten

Niemand ontkomt aan maatregelen om het klimaat leefbaar te houden. Dat wordt steeds duidelijker. In het Klimaatakkoord is op landelijk niveau invulling gegeven aan een aantal maatregelen die moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ook binnen gemeenten moet in…

Bekijk publicatie
10-puntenplan voor de lokale politiek

10-puntenplan voor de lokale politiek

05 oktober 2021 in Rapporten

Niemand ontkomt aan maatregelen om het klimaat leefbaar te houden. Dat wordt steeds duidelijker. In het Klimaatakkoord is op landelijk niveau invulling gegeven aan een aantal maatregelen die moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ook binnen gemeenten moet in…

Bekijk publicatie
Monitoring

Monitoring

30 september 2021 in Rapporten

Gelderland: schone elektriciteit groeit maar CO2-reductie blijft ver achter Het gaat goed met de Gelderse inzet van hernieuwbare energiebronnen. Het energiegebruik is daarentegen ook flink toegenomen. De beoogde reductie van broeikasgassen blijft mede daardoor achter bij de doelen. Dit…

Bekijk publicatie
De maatschappelijke tender als route naar lokaal eigendom

De maatschappelijke tender als route naar lokaal eigendom

31 mei 2021

Hoe krijgen we de grootschalige productie van elektriciteit met wind en zon in lokale handen? Het is één van de grote vragen in de RES-opgave. Terwijl de media bol stonden van het gebrek aan lokaal eigenaarschap en naar het buitenland vloeiende rendementen, boog het GEA zich met de partners…

Bekijk publicatie
Zonnewijzer

Zonnewijzer

01 augustus 2019 in Brochures

De zonnewijzer maakt jou wijzer in zonne-energie.

Bekijk publicatie

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: