De kracht van samen

Het Gelders Energieakkoord is een netwerkorganisatie van meer dan 220 partners die samen werken aan de energietransitie van Gelderland. Samen hebben we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert die ambitie. Vijf programma’s vormen het vliegwiel: Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie & bedrijfsleven, Duurzame opwekking en Landbouw & grondgebruik. Ieder programma kent verschillende uitvoeringscoalities waar wordt samengewerkt en waarin kennis en innovatieve ideeën de ruimte krijgen. Ieder programma heeft haar eigen specifieke en meetbare opgave. Alle deelnemers committeren zich daaraan. 

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: