GEA Jaarcongres 23 september 2022

Hoe gaan we in Gelderland onze klimaatdoelen verder realiseren? Energie en klimaat zijn actueler dan ooit. Er liggen grote uitdagingen bij de regionale en lokale politiek. Wie of wat biedt de nieuwe gemeenteraden ondersteuning in hun sleutelrol bij de klimaatopgave? Wat gebeurt er in de regio?

Luister en praat mee in het Jaarcongres 2022 van ons GEA-netwerk en leer uw netwerkpartners beter kennen! Met bijdragen van onder andere EU kabinetschef Diederik Samson, minister Rob Jetten, gedeputeerde Jan van der Meer en burgemeester Agnes Schaap slaan we de brug tussen Europees, nationaal en provinciaal beleid en de lokale slagkracht.

GEA jaarcongres 'Klimaatambities & lokale slagkracht'

  •     Wanneer: vrijdag 23 september 2022
  •     Tijd: 12.00 tot 18.00 uur
  •     Locatie: Eusebius Arnhem  

Programma

12:00 uur | Inloop met een broodje
13:00 uur | Opening door GEA-voorzitter burgemeester Loes van der Meijs en dagvoorzitter Natasja van den Berg
13:15 uur | ‘EU klimaatambities en de handvatten voor het lokale bestuur’ door Diederik Samsom, kabinetschef van Europees Commissaris Frans Timmermans
13:30 uur | ‘De nationale klimaat-agenda’ door minister Rob Jetten van Klimaat en Energie
13:40 uur | Interview met klimaatwoordvoerders Tweede Kamer over hun kijk op de vorderingen en wat versnelling en opschaling nodig heeft. Met o.a. Suzanne Kröger (GroenLinks).
14:00 uur | Futurist Tom Palmaerts met het jongerenperspectief op de klimaatopgave
14:45 uur | Pauze
15:30 uur | Het Gelders perspectief in een panelgesprek. Met o.a. John Berends (Commissaris van de Koning), Marlies Visser (lid RvB Alliander), Jan Jacob van Dijk (onderwijsbestuurder en voorzitter programma Elektriciteit van het Klimaatakkoord) en Agnes Schaap (burgemeester Renkum)
16:15 uur | Muzikaal/ cabaretesk intermezzo
16:20 uur | Introductie op de regio-ontmoeting door gedeputeerde Klimaat & Energie Jan van der Meer met de regionale RES-voorzitters
16:30 uur | Netwerken en verdieping in de zes Gelderse regio’s met een hapje en drankje
18:00 uur | Afsluiting

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: