Dorpshuizen en kleine Kernen

Dorpshuizen en kleine Kernen

DKK staat voor Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. DKK wordt gevormd door circa 300 leden verspreid over 245 dorpen, kernen, buurtschappen en wijken in Gelderland.Bezoek website

Dorpshuizen en kleine Kernen werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: