Gelderse Omgevingsdiensten

Gelderse Omgevingsdiensten

De Gelderse Omgevingsdiensten werken samen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. In Gelderland bundelen de zeven afzonderlijke omgevingsdiensten hun krachten. De Gelderse Omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincie, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Sommige omgevingsdiensten voeren extra taken uit, zoals bouw- en woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur.Bezoek website

Gelderse Omgevingsdiensten werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: