Glastuinbouwpact Bommelerwaard

Glastuinbouwpact Bommelerwaard

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard is sinds september 2011 actief en richt zich op de versterking van de gehele tuinbouwketen in de Bommelerwaard en de gemeente Neerijnen. De glastuinbouwbedrijven vormen hiervoor de basis. Een gezamenlijke aanpak biedt kansen om de positie van de individuele bedrijven en het cluster als geheel te versterken. Glastuinbouwers uit het gebied geven aan wat ze van belang vinden en waar ze behoefte aan hebben. Op basis van deze inbreng voert het Glastuinbouwpact Bommelerwaard zelfstandig of in samenwerking met andere partijen diverse activiteiten en projecten uit.Bezoek website

Glastuinbouwpact Bommelerwaard werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: