Groene Allianties de Liemers

Groene Allianties de Liemers

Groene Allianties werkt samen met bedrijven, overheden en onderwijs- onderzoekinstituten aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen in Duiven.

In dialoog met al deze partijen zijn vijf thema’s gekozen (energie, grondstof, mobiliteit, groen en samen delen) met per thema een aantal aansprekende, concrete, duurzame projecten. De projecten voeren we uit met lokale partijen.

Door in het netwerk kennis te delen ontstaat verdieping op de thema’s wat leidt tot nieuwe ideeën en projecten.Bezoek website

Groene Allianties de Liemers werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: