Izzy-projects

Izzy-projects

Vanuit Izzy projects BV werk ik aan het verduurzamen van de energieproductie, het liefst in projecten met de drie componenten lokaal, burgerparticipatie, duurzaam. Een uitleg, met de laatste term voorop:Bezoek website

Izzy-projects werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: