Milieuplatform Zorg

Milieuplatform Zorg

MPZ is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid. In projectgroepen werkt de vereniging aan kennisuitwisseling en -opbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. Ruim 175 intramurale zorginstellingen zijn aangesloten: het merendeel van alle UMC’s en ziekenhuizen en steeds meer GGZ-instellingen en verzorgingsinstellingen. Samen hebben meer dan 400.000 medewerkers toegang tot symposia, projectgroepen en de leden-bibliotheek met veel praktische documenten.



Bezoek website

Milieuplatform Zorg werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: