MPD Groene Energie

MPD Groene Energie

MPD Groene Energie streeft ernaar om in samenwerking te zoeken naar de ideale mix voor een betaalbare, maatschappelijk en energie-verantwoorde toekomst. Vanuit die overtuiging biedt MPD aan om een rol te vervullen in realisatie van (uw) groene totaalprojecten. Van bio-innovaties in landbouw-, natuurbeheer- en landschappelijke inpassingen, maar ook in industriële koppelingen, tot slimme warmte-infrastructuur en ontwikkeling/realisatie van betaalbare klimaatneutrale woon- en werk-oplossingen. Kortom, met de inzet van onze expertise zijn wij in staat om ontbrekende schakels in de gehele duurzame keten (risicodragend) voor u in te vullen.


Contactpersoon

Valentijn Kleinen
secretariaat@mpdgroeneenergie.nlBezoek website
Corona: wat is de impact bij jouw organisatie?Praat mee!

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: