Spijkerenergie (Duurzaam buurt energie initiatief)

Spijkerenergie (Duurzaam buurt energie initiatief)

Spijkerenergie is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de openbare ruimte van het Spijkerkwartier. Spijkerenergie is een project van Patrick Hoogenbosch, Edwin Königel, Egbert Bouwhuis en Willem van Gent met als doel het opwekken van duurzame energie in de Spijkerbuurt. Door de bewoners, voor de bewoners!Bezoek website

Spijkerenergie (Duurzaam buurt energie initiatief) werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: