Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; zo'n 273.000 ha natuur. Natuur waarmee je je verbonden voelt. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten.Bezoek website

Staatsbosbeheer werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: