Stichting Clok

Stichting Clok

Stichting CLOK draagt bij aan een duurzame regionale en lokale economie. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer lokale welvaart en welzijn. Op lokaal niveau zijn er drie partijen die verantwoordelijk zijn voor een optimaal vestigingsklimaat: de gemeente, besturen van werklocaties en managers van werklocaties. Het succes of falen van een optimaal vestigingsklimaat hangt sterk af van de samenwerking tussen deze partijen.Bezoek website

Stichting Clok werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: