Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is dé organisatie in Gelderland die zich inzet voor het cultuurlandschap. Het landschap met heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen. Wij hebben geen eigen terreinen en werken dus altijd samen met anderen. Dit kan een gemeente zijn, een agrariër of particuliere grondeigenaar (bewoner van het buitengebied), vrijwilligers of de provincie Gelderland.Bezoek website

Stichting Landschapsbeheer Gelderland werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: