Stichting Waal-Maas Symbiose

Stichting Waal-Maas Symbiose

Project Watermolen Overstroom
Het initiatief voor de ontwikkeling van een stromende ecologische verbinding tussen de Waal en de Maas, in combinatie met de winning van groene stroom voor zo'n 2000 huishoudens.

Jos Rademakers is een van de initiatiefnemers van dit project dat wordt getrokken vanuit de Stichting Waal-Maas Symbiose. Het project Watermolen Overstroom voorziet in een particuliere ontwikkeling van 50 ha EHS-natuur en de bouw van een collectief te exploiteren, geheel visvriendelijke, laagverval waterkracht-watermolen in de voormalige Dreumelse Overlaat. Na een succesvolle startconferentie in 2011 is in maart 2012 het projectplan met voorontwerp en business-plan gereed gekomen.


Contactpersoon

Jos Rademakers
jos@josrademakers.nlBezoek website
Corona: wat is de impact bij jouw organisatie?Praat mee!

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: