Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Vruchtbare Kringloop Achterhoek

LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens en Rabobank werken samen in Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). In het najaar van 2013 is het project gestart. Aan de hand van onder andere KringloopWijzer en bodemconditiescore werken veehouders aan efficiënte benutting van mineralen en het reduceren van mineralenverliezen (nitraat en fosfaat) in de agrarische sector in de Achterhoek en Liemers. In studie- en veldbijeenkomsten worden ervaringen en kennis gedeeld. Op de individuele bedrijven gebruiken de veehouders de kennis om de eigen mineralenefficiëntie te verbeteren. Ook mestverwerkers, loonwerkers, varkenshouders en akkerbouwers zijn betrokken bij het project.Bezoek website

Vruchtbare Kringloop Achterhoek werkt mee aan

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: