Ontstaan van GEA

In 2013 nam Natuur en Milieu Gelderland (toen bekend als Gelderse Natuur- en Milieufederatie, kortweg GNMF) met Alliander het initiatief om het SER Energieakkoord in de provincie, regio èn gemeente handen en voeten te geven. Samen met het Klimaatverbond Nederland werd zo de basis voor het Gelders Energieakkoord gelegd.  Op de avond voor de Statenverkiezingen van 2015 boden zo de eerste 100 GEA-deelnemers het akkoord aan de lijsttrekkers van de Provinciale Staten aan.  Nu staat er een stevige netwerkorganisatie die samen werkt aan de energietransitie in Gelderland. Op lokaal, regionaal en provinciaal niveau krijgt die samenwerking op het gebied van duurzame energieopwekking, energiebesparing, scholing en innovatie, vorm. Dat is het Gelders Energieakkoord. Samen stimuleren, versnellen en faciliteren we de energietransitie in Gelderland.

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: