GEA board

De doelen en grote lijnen van het Gelders Energieakkoord worden bewaakt door de GEA-Board. De board ziet toe op een effectieve uitvoering van het Gelders Energieakkoord op basis van brede bestuurlijke borging en jaarlijkse evaluatie van voortgang en resultaten. De GEA-Board komt 4 á 5 keer per jaar bijeen.

Asje van Dijk (voorzitter GEA)

Jan Emmerzaal (GEA-regisseur)

Jan van der Meer (Provincie Gelderland)

Sarike van Wette (Alliander)

Antoinet van Helvoirt (Waterschappen)

Rijn Platteel (VNO/NCW)

Margreet van Gastel (Klimaatverbond Nederland)

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: