GEA-secretariaat

Alliander, de Provincie Gelderland en VNO-NCW Midden zorgen samen voor het GEA-Secretariaat met ondersteuning door het Klimaatverbond Nederland. Het secretariaat vormt de spin in het web van de samenwerking en regelt de dagelijkse ‘operatie’. Het secretariaat coördineert de samenhang tussen de programma’s, regio’s en crossovers en draagt zorg voor een goede onderlinge communicatie en afstemming. Ook heeft zij de taak om samen met de partners te zorgen voor daadwerkelijke uitvoering van de plannen.

  • Voorzitter/ GEA-regisseur: Jan Emmerzaal

  • Algemeen Secretaris: Pieter van der Ploeg 

  • Communicatiestrateeg: Erik Lelieveld

  • Ondersteuning: Rian Kroese

  • Programma-regisseur: Jan Engels (Gebouwde omgeving)

  • Programma-regisseur: Marco Vellema (Mobiliteit)

  • Programma-regisseur: Christian Lorist (Bedrijven, Instellingen en Industrie)

  • Programma-regisseur:  Peter Brokke (Duurzame Opwek)

  • Programma-regisseur: Ellen van Reesch (Landbouw en Grondgebruik)

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: