GEA-Support

De dagelijkse aansturing van het GEA is door de GEA-Board gedelegeerd aan GEA-Supportgroep. Ze organiseert wat er nodig is om het netwerk levend te houden, helpt discussies verder en bewaakt het halen van de doelstellingen die we voor Gelderland samen hebben afgesproken. GEA-Support komt gemiddeld eens in de 4 weken bij elkaar.

  • GEA Regisseur: Jan Emmerzaal

  • Provincie: Yvonne Tieleman

  • Alliander: Marcel Doyer

  • Waterschappen: Mirjam Ruigrok

  • VNO/NCW: Rob Oostermeijer

  • Klimaatverbond Nederland: Petra Lettink

  • Gelderse Natuur en Milieufederatie: Petra Souwerbren

  • Energie Samen Gelderland: Arien Scholtens

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: