Monitoring

Om klimaatneutraliteit in Gelderland in 2050 te bereiken is sturingsinformatie onmisbaar. Jaarlijks wordt de voortgang van de Gelderse energietransitie en de klimaatmaatregelen gevolgd. De doelen zijn immers ambitieus en het proces is complex. Vanaf de nulmeting in 2016 wordt daarom jaarlijks de voortgang gemeten en vastgelegd in een monitor. Die is gericht op zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren en kent verschillende niveaus:

  • Gemeenteniveau: van 51 Gelderse gemeenten;

  • Regioniveau: 6 Gelderse regio’s: Achterhoek, Cleantech Regio, Noord-Veluwe, Foodvalley, Rivierenland, Arnhem-Nijmegen;

  • Provincieniveau: Gelderland als geheel.

De rapportages bevatten een compleet overzicht van onder andere alle relevante klimaat- en energiegebruiksgegevens, duurzame opwek in 2021, emissies van de landbouwsector. De meest recente monitoring per gemeente gaan over het jaar 2019. Een compleet overzicht hiervan vind je hier. Voorgaande jaren staan niet meer online. Deze zijn eventueel op te vragen via info@geldersenergieakkoord.nl.

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: