Programma’s & regio’s

Gelderland kent zes regio’s: de Cleantech Regio, Foodvalley, Rivierenland, Noord-Veluwe, Arnhem-Nijmegen en de Achterhoek. Iedere regio werkt aan de RES, de regionale Energiestrategie. Daarin moet duidelijk worden wat er kan worden bespaard én wat de mogelijkheden zijn voor energie uit hernieuwbare bronnen. Denk aan zon, wind en aardwarmte. Vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken daarin samen. Doel is een bod te doen hoe de reductie van CO2 kan worden bereikt.

Het GEA-netwerk kent vijf programma’s: Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Bedrijven, instellingen & industrie, Duurzame opwekking en Landbouw & grondgebruik. Zij ontplooien initiatieven én ondersteunen de regio’s. Ieder programma heeft haar eigen meetbare doelen en actieplannen gericht op CO2-reductie.

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: