Rapport Handreiking Maatschappelijk Vastgoed

Geplaatst op 01 november 2017

Door de voormalige Tafel Voorbeeldige overheid en de subtafel maatschappelijk vastgoed is de voorliggende handreiking opgesteld. De handreiking is opgesteld omdat bleek dat het voor gemeenten soms lastig is om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. De meeste voor de hand liggende maatregelen zijn vaak al genomen, maar een meer programmatische aanpak van het energiezuinig maken van gebouwen blijkt toch in de praktijk best lastig. De subtafel heeft hiervoor een aanpak opgesteld. De basis voor de uitvoering van stappen is het Vastgoedwiel zoals hieronder weergegeven.

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: