Financieel Instrumentarium

Geplaatst op 01 december 2018

Vanuit de voormalige GEA-Tafel Businessondersteuning is de Folder Financieel instrumentarium Energie ontwikkeld. Deze folder geeft een overzicht van beschikbare ondersteunings-/financieringsinstrumenten bij de opzet van projecten die bijdragen aan de energietransitie in Gelderland

Het gaat om projecten die duurzame energie opwekken, energie besparen of tot reductie van CO-2 uitstoot leiden. Binnen dit programma is Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NL) richt met haar programma De Groeiversneller Energie aanspreekpunt voor vragen over en begeleiding naar mogelijke financiering voor deze projecten. 

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: