Monitoring

Geplaatst op 23 november 2016

Gelderland: groei hernieuwbare bronnen maar CO2-reductie blijft steken

Het gaat goed met de Gelderse inzet van hernieuwbare energiebronnen. Het energiegebruik is daarentegen toegenomen en de beoogde reductie van broeikasgassen blijft o.a. daardoor achter bij de doelen. Dit zijn de conclusies uit de jaarlijkse monitoring van het Gelders Energieakkoord (GEA). Het gaat hier om gegevens over 2018 - de meest recente cijfers op dit moment. Het GEA is een Gelders netwerk van meer dan 200 organisaties uit het publieke en private domein die zich samen inzetten om de klimaatdoelen te behalen.

Het netwerk stelde zich bij de oprichting in 2015 als doel om jaarlijks 1,5% aan energie te besparen; om in 2023 16% van het energieverbruik duurzaam op te wekken en; om de emissie van broeikasgassen in 2030 met 55% te hebben teruggebracht (ten opzichte van 1990).

Geen besparing maar toename

In plaats van een energiebesparing van 1,5% per jaar is er in 2018 3% meer energie gebruikt dan in 2015. In getallen: bij een besparing van 1,5% per jaar had het Gelderse energiegebruik in 2018 189.000 terajoule moeten bedragen. Nu is dat bijna 203.000 terajoule. Een verschil van 4.000 terajoule. Dat is te vergelijken met wat meer dan 70.000 huishoudens een jaar lang aan energie gebruiken. Dit betekent dat Gelderse inwoners en bedrijven meer moeten besparen dan die 1,5 % per jaar om de klimaatdoelen te halen.

Groei hernieuwbare bronnen

De inzet van hernieuwbare bronnen is in de laatste jaren sterk gestegen. Onder andere door de inzet van zonnepanelen op woningen. Tussen 2016 en 2017 was er sprake van een groei van 38% en van 2017 naar 2018 was er een groei van 70%.

Bij windenergie was tussen 2016 en 2017 sprake van een toename van 21% terwijl tussen 2017 en 2018 een 6% groei werd gerealiseerd. Of, in absolute getallen: 1.703 terajoule voor zon versus 526 terajoule voor windenergie (2018). In de windenergie worden nu grote inhaalslagen gemaakt.

In Gelderland wordt bijna 70% van de duurzame elektriciteit met wind, water en zon geproduceerd.

Hernieuwbare energie versus totale energie

Bij volledige nakoming van de afspraken uit het SER-Energie-akkoord en het Gelders Energieakkoord, had in 2020 al 14% van alle gebruikte energie uit hernieuwbare bronnen afkomstig moeten zijn. In 2018 was dat 5,8%. Als de bijmenging van biobrandstof bij de autobrandstoffen wordt meegerekend, dan is dat 7,3%. Daar blijven de resultaten dus nog achter.

 

CO2-reductie loopt achter

Het emissieniveau van broeikasgassen bedroeg in het vergelijkingsjaar 1990 23,6 megaton. Het leeuwendeel bestaat uit  energiegerelateerde CO2. Voor de rest gaat het om overige broeikasgassen zoals lachgas en methaan. In 2017 bedroegen de emissies in Gelderland in totaal 19,7 megaton CO2 (alle broeikasgassen, uitgedrukt in CO2. Ook wel CO2-equivalenten genoemd). Daarvan kwam 14,7 megaton uit energiegerelateerde bronnen en 5 megaton uit overige broeikasgassen.  De energiegerelateerde CO2 blijkt dus met ongeveer 10% te zijn afgenomen. De overige broeikasgassen met bijna 30%.

Om de doelen te halen moet de energiegerelateerde CO2-emissie nog met bijna 50% dalen - en de overige broeikasgassen nog met 36% - om de afspraken van 2030 te halen. Een enorme opgave.

 

Gemeente
Aalten

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Apeldoorn

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Arnhem

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Barneveld

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Berg en Dal

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Berkelland

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Beuningen

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Bronckhorst

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Brummen

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Buren

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Culemborg

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Deventer

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Doesburg

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Doetinchem

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Druten

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Duiven

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Ede

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Elburg

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Epe

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Ermelo

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Harderwijk

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Hattem

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Heerde

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Heumen

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Lingewaard

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Lochem

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Maasdriel

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Montferland

Rapport
Samenvatting

Gemeente Mook
en Middelaar

Rapport
Samenvatting
Bijlage

Gemeente
Neder-Betuwe

Rapport
Samenvatting
Bijlage

Gemeente
Nijkerk

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Nijmegen

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Nunspeet

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Oldebroek

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Oost Gelre

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Oude IJsselstreek

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Overbetuwe

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Putten

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Renkum

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Renswoude

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Rheden

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Rhenen

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Rozendaal

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Scherpenzeel

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Tiel

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Veenendaal

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Voorst

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Wageningen

Rapport
Samenvatting

Gemeente West
Betuwe

Rapport
Samenvatting

Gemeente West
Maas en Waal

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Westervoort

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Wijchen

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Winterswijk

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Zaltbommel

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Zevenaar

Rapport
Samenvatting

Gemeente
Zutphen

Rapport
Samenvatting

 

 

 

 

Provincie Gelderland
Rapport
Samenvatting

 

 

 

GEA-Regio
Achterhoek

Rapport
Samenvatting

GEA-Regio 
Arnhem-Nijmegen

Rapport
Samenvatting

GEA-Regio
Foodvalley
 
Rapport
Samenvatting

GEA-Regio
Noord-Veluwe
 
Rapport
Samenvatting

GEA-Regio
Rivierenland
 
Rapport
Samenvatting

GEA-Regio
Stedendriehoek

Rapport
Samenvatting

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: