Rapport Verkenning Gelders Energiedienstenbedrijf

Geplaatst op 01 oktober 2017

Eppie Fokkema (Programmaonderdeel Gebouwde Omgeving | Wijk van de Toekomst) heeft een rapport geschreven over de ‘Verkenning Gelders Energiedienstenbedrijf’.

Verduurzaming in de gebouwde omgeving heeft veel kansen door energiedienstenbedrijven. Eigenaren en bewoners kunnen volledig ontzorgd worden terwijl energiedoelstellingen sneller gerealiseerd kunnen worden. In 2018 wordt gewerkt aan de marktvraag in diverse pilotwijken, in 2019 zal de versnelling plaatsvinden in die wijken en in 2020 wordt flink opgeschaald. De doelstelling, het verduurzamen van 100.000 woningen, is absoluut haalbaar als het op deze manier georganiseerd wordt. 

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: