Terugblik GEA Masterclasses

28 februari 2022 - De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De lokale coalities worden gesmeed. Op het gebied van klimaat en energie komt er in de periode ‘22-‘26 veel op de Gelderse gemeenteraden af. In het kader van die raadsperiode heeft het Gelders Energieakkoord een reeks masterclasses georganiseerd. Deze masterclasses werden gegeven door onafhankelijke experts en waren gericht op de (bestuurlijke) kennis die nodig is om klimaatbeleid te maken en te realiseren. De masterclasses geven lokale politici van alle partijen een goede basis voor verdere meningsvorming en achtergronden in debatten, beleidsvorming en beleidsuitvoering.

Om de door ons georganiseerde masterclasses terug te kijken, heeft het Gelders Energieakkoord de vier masterclasses op een rij gezet. Bij elke masterclass hebben we de link naar de terugblik vermeld.

Masterclass 1: de 'Maatschappelijke Tender'

Tijdens de eerste masterclass kwam het thema de "Maatschappelijke Tender" aan bod. De maatschappelijke tender is een methodiek die de mogelijkheid biedt om het streven van ‘50% lokaal eigendom’ bij zon- en windprojecten te realiseren. De borging van lokaal eigendom vraagt om een ‘andere route’ dan gebruikelijk voor vergunningverlening (en het beleidskader dat daaraan vooraf gaat!). Het GEA-netwerk biedt met deze masterclass de mogelijkheid om je te laten ‘scholen’ over deze maatschappelijke tender. In de onderstaande video hebben we stapsgewijs het tenderproces doorlopen.

Lees HIER een uitgebreide terugblik van deze masterclass of kijk de masterclass in zijn volledigheid hieronder terug.

Masterclass 2: ‘Klimaat & broeikasgassen’

De tweede masterclass deze reeks ging over het thema Broeikasgassen. “Hoe langer we wachten, hoe meer we moeten doen, in steeds kortere tijd”, was de duidelijke en alarmerende boodschap van broeikasgasexpert Ingrid Luijkx tijdens de eerste masterclass. “Eén ding is zeker in de afgelopen tijd: de ‘vervelende’ coronamaatregelen verbleken bij wat nodig is om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden.”

Lees HIER een uitgebreide terugblik van deze masterclass of kijk de masterclass in zijn volledigheid hieronder terug.

Masterclass 3: ‘Zon & wind op land’

Windmolens en zonnevelden zijn voer voor verhitte discussies. “Maar vergeet niet,” stelt WUR hoofddocent landschapsarchitectuur Sven Stremke tijdens de derde masterclass, “Kinderdijk was ook ooit een energielandschap waar men fel tegen was.” De masterclass stond geheel in het teken van zon- en windenergie. Samen met twee collega’s brak Stremke tijdens een nieuwe GEA-masterclass een lans voor een landschapsinclusieve energietransitie.

Lees HIER een uitgebreide terugblik van deze masterclass of kijk de masterclass in zijn volledigheid hieronder terug.

Masterclass 4: ‘E-mobility’

De vierde en de laatste in de reeks masterclasses ging over het thema E-Mobility. “Zijn de files wel het probleem?” Met die vraag zette planoloog Sander Lenferink (Radboud Universiteit Nijmegen) ons beeld van het mobiliteitsprobleem in de energietransitie op zijn kop. Pieter Dekker (Projectleider LEV-Kenniscentrum HAN) maakte helder waarom we niks hebben aan e-steps zonder leefbaar deelconcept. De laatste van vier GEA-masterclasses zat vol verrassingen

Lees HIER een uitgebreide terugblik van deze masterclass of kijk de masterclass in zijn volledigheid hieronder terug.

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: