10 punten voor de lokale politiek in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen

10 juni 2021 - Niemand ontkomt aan maatregelen om het klimaat leefbaar te houden. Dat wordt steeds duidelijker. In het Klimaatakkoord is op landelijk niveau invulling gegeven aan een aantal maatregelen die moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ook binnen gemeenten moet in het beleid aandacht zijn voor de uitvoering van maatregelen.

Werkconferentie

Het Gelders Energieakkoord organiseerde daarom een Meet up; een werkconferentie voor de schrijvers van de verkiezingsprogramma's van de lokale Gelderse politieke partijen. Inzet: de helpende hand bieden om deze programma's te voorzien van een stevige klimaatparagraaf. Vanuit het netwerk is er een 10-puntenplan gemaakt, bedoeld als inspiratie voor deze verkiezingsprogramma’s voor de komende Raadsverkiezingen van 2022. Tijdens de werkconferentie zijn ook 'tips & tricks' gedeeld die helpen bij een goede communicatie in de aanloop naar - en tijdens deze verkiezingen.

Download hier het 10-puntenplan 

Kijk de GEA Meet up-aflevering terug

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: