Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeente: Gelderse huishoudens scoren goed op duurzaamheid

08 september 2020 - Volgens de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeente die onlangs werd gepubliceerd door het energiebedrijf Vattenfall blijkt dat de Gelderse huishoudens goed scoren op duurzaamheid.

Onderzoek

Data van Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met betrekking tot de ISDE subsidie (voor de investering van duurzame energie), het Centraal Bureau voor de Statistiek aangaande zonnepanelen per huishouden en de versteningsgegevens van Cobra Groeninzicht; werden onder de loep genomen. De conclusies van het onderzoek zijn verdeeld in 3 domeinen (zonnestroom, ISDE aanvragen en de verstening in tuinen). Deze 3 indexen zijn gebundeld tot een uiteindelijke Duurzaamheidsindex, die - per gemeente - in kaart heeft gebracht in welke mate huishoudens actief bijdragen aan duurzaamheid.

Gelderland steeds duurzamer

Volgens de Duurzaamheidsindex scoort Gelderland en een aantal andere gemeenten relatief gezien hoog. Op het gebied van duurzaamheid doen de huishouden in Gelderland het 30% beter dan landelijk gemiddeld.

Zonne-energie

Het aandeel huishoudens met zonnepanelen verschilt flink per gemeente. Toch zien de onderzoekers dat particulieren steeds vaker kiezen voor zonne-energie. Gemiddeld 9% van de Nederlandse huishoudens heeft nu zonnepanelen op het dak. Gelderland steekt daar met bijna 2% meer ruim boven het gemiddelde (10,7%) uit als het gaat om zonne-energie. In Gelderland zijn huishoudens in West Maas en Waal het meest fanatiek met het (zelf) opwekken van energie via zonnepanelen. Hier heeft maar liefst 23,2% van de huishoudens zonnepanelen.

Verstening

Vattenfall heeft ook gekeken naar de mate waarin tuinen in Nederland “versteend” zijn. De verstening van tuinen draagt namelijk niet bij aan een klimaatbestendige en duurzame omgeving binnen de gemeente. Kijkend naar de tuinen in de provincie Gelderland dan concludeert de Duurzaamheidsindex dat we in onze provincie de goede kant op gaan. Gelderse tuinen zijn namelijk voor 33,6% versteend. Dat percentage ligt ruim onder het landelijk gemiddelde van 39,8%. 

Uitschieters

Op basis van de Duurzaamheidsindex van Vattenfal zijn West Maas en Waal (3,1), Oldebroek (2,6) en Oost Gelre (2,6) het meest duurzaam. Huishoudens in de gemeente Nijmegen hebben de grootste inhaalslag te maken wat duurzaamheid betreft. Zij doen het hier 90% minder goed dan landelijk gemiddeld.

Uitgebreide infomatie over de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeente vind je op de website van Vattenfall.

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: