Gelders Warmtebedrijf op komst

04 december 2020 - De Provincie Gelderland en netbeheerder Alliander starten samen met zeven Gelderse gemeenten een haalbaarheidsonderzoek naar een publiek warmte-infrabedrijf voor de regio. De centrale vragen: is zo’n warmtebedrijf juridisch, organisatorisch en financieel haalbaar? In 2021 moet de studie zijn afgerond.

Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Rien Ramerman (GEA) is blij met deze stap van de GEA-partners: “Warmtenetten vormen een cruciale bouwsteen in de transitie naar een aardgasvrije en CO2-arme warmtevoorziening, met name in de Gelderse steden en grotere dorpen. Afgelopen jaar zijn Gelderland-breed de belangrijke warmtebronnen in kaart gebracht in de Gelderse Warmteatlas. Het vraagt om visie en bestuurlijk lef om deze vervolgstap te zetten.”

Klik hier voor het volledige bericht.  

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: