Het Gelders Energieakkoord zoekt programmaregisseurs

18 februari 2020 - Het GEA-netwerk werkt met vijf thematische programma’s: Mobiliteit, Gebouwde Omgeving, Duurzame Opwek, Landbouw & Grondgebruik en Industrie, Bedrijven & Instellingen. Het GEA-netwerk zoekt regisseurs voor de volgende programma's: Gebouwde Omgeving, Industrie, Bedrijven & Instellingen, Landbouw & Grondgebruik en Duurzame Opwek.

Als programma-regisseur stuur je op het tot stand brengen van uitvoeringscoalities. Je bent hier de drijvende kracht en smeedt daadkrachtige coalities die met concrete projecten de klimaatdoelen dichterbij brengen. Kijk op https://www.werkeningelderland.nl/inhuur/ 

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: