Hoogspanningsnet in Gelderland en de Flevopolder bereikt grens voor teruglevering van elektriciteit

03 september 2021 - In Gelderland en de Flevopolder loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan voor teruglevering van elektriciteit. De hoogspanningsstations en -verbindingen in dit gebied bereiken hun maximale grens van wat kan worden getransporteerd, bemerkt netbeheerder TenneT.

Als het aan de netbeheerder ligt, gaat ze de komende jaren diverse investeringen doen om de capaciteit van het netwerk te vergroten. Tegelijkertijd start de landelijke netbeheerder een onderzoek naar de mogelijkheden om met andere oplossingen versneld meer ruimte op het net te creëren. 

De snelle groei van wind- en zonneparken in Gelderland en de Flevopolder zorgen samen voor een grote hoeveelheid duurzame energie, die steeds meer capaciteit van het hoogspanningsnet vraagt. In de hele regio is inmiddels voor 4800 megawatt aan duurzame opwek ontwikkeld of in voorbereiding. Dit is vergelijkbaar met de capaciteit van 6 grote energiecentrales. Deze ontwikkeling gaat tot knelpunten op het net leiden, met name op momenten met veel wind en zon en weinig verbruik van elektriciteit in de betrokken regio's. TenneT gaat deze knelpunten door middel van versterkingen structureel oplossen, onder meer door het plaatsen van extra transformatoren en het aanpassen van het regionale hoogspanningsnet. De verwachte uitbreiding vindt fasegewijs plaats en gaat naar verwachting tussen de 3 en 7 jaar duren.

Langjarige planningen en samenwerking cruciaal om klimaatdoelen te halen

Robert Kuik, manager grid planning TenneT: "De ontwikkeling van duurzame energieproductie blijft in een onverminderd hoog tempo doorgaan. Al deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen van het hoogspanningsnet en creatieve oplossingen om te zorgen voor extra ruimte op het net. Daarbij zijn langjarige planningen en samenwerking tussen alle partijen cruciaal om de klimaatdoelen te halen, ook omdat uitbreiding en aanpassing van hoogspanningsinfrastructuur veel tijd in beslag neemt en de beschikbare technische arbeidscapaciteit schaars is."

450 miljoen euro in netversterking

TenneT blijft komende jaren onverminderd investeren in de Flevopolder en Gelderland om de capaciteit van het net te vergroten. De netbeheerder gaat transformatoren bijplaatsen in onder meer Dodewaard, Doetinchem en Lelystad om de elektriciteit beter te kunnen verdelen over de netten. In de Flevopolder wordt volop gewerkt om drie grote nieuwe windparken aan te sluiten op het landelijke netwerk. TenneT investeert naar verwachting  450 miljoen euro in de regio's op weg naar 2030.

Onderzoek naar congestiemanagement

Wanneer op het elektriciteitsnet structurele knelpunten ontstaan, start de netbeheerder op basis van wet- en regelgeving ook een formeel onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Dit is een op de elektriciteitsmarkt gebaseerde werkwijze om meer ruimte op het net te creëren en tegelijkertijd overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Bekijk hier de congestiemelding.

Bron: Tennet

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: