Keramiekindustrie presenteert Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030

03 september 2020 - GEA-partner en branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) heeft een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld. Hierin beschrijft de koepel concrete initiatieven tot energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie door fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken wand en vloertegels. Veel bouwkeramische bedrijven liggen in Gelderland.

Versnelling

De fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels zien mogelijkheden om bij te dragen aan een substantiële CO2-reductie, een circulaire economie en ketenoptimalisatie en -industrialisatie binnen de bouw. Voorwaarde voor versnelling is volgens de bouwkeramische branche, samenwerking en kennisdeling met anderen. Vandaar de ondertitel van de Technology Roadmap: ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’. Bert Jan Koekoek, vice-voorzitter van branchevereniging KNB en algemeen directeur van bouwkeramiekproducent Wienerberger BV, overhandigde recent een eerste exemplaar van de Roadmap aan gedeputeerde Jan van der Meer. “De keramische industrie is een belangrijke sector in Gelderland”, aldus Van der Meer, “Het is goed dat de sector het initiatief heeft genomen voor deze Roadmap. Met hun projecten dragen zij bij aan een Gaaf Gelderland. Op basis van deze Technology Roadmap gaan we graag in gesprek met de sector over hoe we kunnen samenwerken.”

Vier actielijnen

De roadmap kent vier actielijnen. Naast verduurzaming van de productie is dat productvernieuwing, versterking van de circulariteit en een duurzaam grondstoffengebruik. Iedere actielijn kent een groot aantal afzonderlijke projecten. De volgorde en het tempo daarvan is mede afhankelijk van betrokkenheid van ketenpartijen zoals kennisinstellingen, netwerkbedrijven en overheden. De UN Sustainable Development Goals bieden inspiratie en richting voor de projecten. Binnen het Gelders Energie Akkoord werken keramische fabrikanten en hun branchevereniging, samen met andere Gelderse partijen, hard aan een duurzame en circulaire productie.

Bekijk de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 hier.

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: