“Ook wind is hard nodig voor groene energie”

07 april 2021 - De weerstand tegen windmolens groeit. Daarom lijken veel (Gelderse) bestuurders voor de relatief veilige weg van zonnevelden te kiezen, aldus Jan van der Meer namens de voorzitters van de zes Gelderse RES-sen in Trouw. Door deze disbalans dreigt een instabiel netwerk en enorme extra investeringen voor het netbeheer. Gelderland heeft dus ook de energie uit wind hard nodig om haar klimaatdoelen te halen.

“Een goed evenwicht is nodig”, zegt Van der Meer: “Iedereen heeft belang bij clustering van wind en zon in een goede balans. Stop de strijd tegen de windmolen.” Lees hier het volledige opiniestuk.

Reageer op dit artikel
Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: