Provincie vraagt Gelderlanders om betrokkenheid klimaatplan

11 november 2021 - In het Gelders Klimaatplan staat wat provincie Gelderland gaat doen om te zorgen voor minder broeikasgassen. In dit plan staan de klimaatmaatregelen die provincie Gelderland neemt en welke maatregelen er nodig zijn ín onze provincie. Voor dat laatste moeten vooral bedrijven, organisaties én inwoners aan het werk, als ze dit nog niet doen.

Voorbeelden van klimaatmaatregelen zijn:

  • elektrisch rijden
  • overschakelen van de industrie op duurzame energie
  • natuurinclusief voedsel verbouwen
  • bouwen van woningen met hout
  • Gelders Klimaatplan van ons allemaal

Praat mee!

Het Gelders Klimaatplan wordt steeds aangepast aan de meest actuele cijfers, nieuwe uitvindingen en inzichten en gewijzigde omstandigheden aan. Provincie Gelderland wilt u hierbij nog meer betrekken, zodat het Gelders Klimaatplan ook echt van alle Gelderlanders wordt én iedereen meedoet. Wilt u dat ook en... Hoe betrokken wilt u zijn? Om dat te weten te komen, heeft de provincie een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst kunt u tot 15 november 2021 09.00 uur invullen. 

Meedoen? Via deze link gaat u naar de vragenlijst.

Samen op weg naar een klimaatneutraal Gelderland!  

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: