Versnelling voor zonne-folie op bedrijfsdak

21 juni 2022 - Een toepasbare oplossing voor zon PV op dakconstructies die niet sterk genoeg zijn? “Die komt nu echt binnen commercieel bereik”, zegt programmaregisseur Christian Lorist. Het bedrijf HyET Solar gaat daarvoor versneld aan de slag met de doorontwikkeling en opschaling van een flexibele zonne-folie. Ze kregen daarvoor Europese subsidie. In het zogeheten REACT EU project zet HyET samen met twee andere Gelderse MKB bedrijven: Genap en Tenten Solar Zonnepanelen, de laatste ontwikkelstappen voor grootschalige uitrol. Het GEA-bedrijvennetwerk maakte zich eerder sterk voor deze ontwikkeling.

Productnaam is de Powerfoil PV-folie. Licht, flexibel en buigzaam en daarmee ruim toepasbaar. De huidige productgeneratie is echter nog niet geschikt voor grootschalige commerciële uitrol. Daarom ontwikkelen de drie betrokken partijen Powerfoil door - tot het kan concurreren met standaard zonnepanelen. Er verschijnen daarvoor ondermeer twee pilot-installaties van 50 kWp: één op een bitumen dak van Gemeente Arnhem en één op een golfplaten dak van baksteenfabrikant Rodruza B.V. “Het is een antwoord op de netcongestie en de wil om ook de mindere daken als potentieel te kunnen benutten”, licht Christian toe.

Het kernteam in dit subsidietraject bestaat uit HyET Solar, Gemeente Arnhem, Kiemt, Gelders Energieakkoord (Industrie & bedrijfsleven), het (inter)gemeentelijk subsidiebureau, de Fa. Hezelburcht uit Nijmegen (schrijver van de aanvraag) en Brancheorganisatie Keramiek. Stichting Kiemt begeleidt het proces.

 

Bevestiging solar power foils

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: