Concept-RES Achterhoek gepresenteerd: Samen d’ran voor duurzame regio

17 juni 2020 - Op 30 juni besluiten de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland over de concept-RESsen van de zes regio's. Vlak voor die deadline presenteert in navolging van de vijf andere Gelderse regio's ook de Regio Achterhoek hun concept-RES. De boodschap in dat concept is voor iedereen in de regio helder: wil de regio zijn steentje bijdragen aan de landelijke klimaatdoelen dan moet men "samen d'ran".

Ruim 60% CO2-reductie in 2030

De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). “Het opwekken van 1,35 TWh levert een CO2-reductie van ruim 60% op. Daarmee draagt de regio ook bij aan de Gelderse CO2 -reductiedoelstelling van 55% in 2030 (ten opzichte van 1990)”, aldus Frans Langeveld, bestuurlijk trekker van de RES Achterhoek op de website van de regio.

Het ‘bod’ van 1,35 TWh bestaat deels uit bestaande en geplande wind- en zonprojecten die voortkomen uit regionaal en gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Langeveld: “In de Achterhoek werken we onder het motto ‘samen d’ran’ al jaren aan de eigen duurzame ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit vormt nu de basis voor de concept-RES Achterhoek. Het mes snijdt dus aan twee kanten: door de RES worden kansen en mogelijkheden benut voor de eigen energie-ambities en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de landelijke opgave.”

Inzetten op zonnedaken

In de concept-RES Achterhoek wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk grootschalige duurzame energie op te wekken via zonnepanelen op (bedrijfs)daken. Met de keuze voor zonnedaken hoeft bijvoorbeeld minder (landbouw)grond benut te worden voor zonneparken. Aangezien zon alleen niet zal bijdragen aan de 1,35 TWh, komt ook het opwekken van schone energie door middel van wind terug in het concept-RES.

Partners

Het concept-RES Achterhoek kwam mede tot stand door de bijdrage van gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander.

Lees hier op de website van RES Achterhoek het volledige concept.

Concept-RESsen overige regio's

Tref hieronder een overzicht van de concept-RESsen van de overige regio's in Gelderland:

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: