Online werkconferentie ‘zero emissie werktuigen’ donderdag 23 september 2021

03 augustus 2021 - De doelen op het vlak van stikstof- en CO2-reductie eisen veel in grond, weg-, en waterbouw. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers zitten met veel vragen. Wie heeft de lead? Hoe kom je tegemoet aan deze noodzaak en realiseer je toch projecten? Waar liggen openingen? Wat kunnen overheden en marktpartijen van elkaar leren? In de werkconferentie ‘Zero emissie werktuigen’ op donderdag 23 september praten betrokken Gelderse partijen erover.

Dat gebeurt online tussen 16.00 uur tot 17.30 uur. Met ruimte om visie, ideeën, kennis en ontwikkelingen met elkaar te delen. Inzet: zicht krijgen op betaalbare en duurzame uitvoering en daar afspraken over maken. Klik hier voor uw aanmelding.

Foto: AfvalvanBeem (Creative Common)

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: